Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za jul 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 18.07.2013. U 15:00
Dragan Doder
IZVESTAJ SA KONFERENCIJE ECSQARU 2013ČETVRTAK, 25.07.2013. U 14:00
Dragan Doder
SISTEMI VEROVATNOSNE ARGUMENTACIJEBeograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković