Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za jul 2015.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 9.07.2015. U 15:00
Aleksandra Arsic
Predstavljanje rada: ENTAILMENT AMONG PROBABILISTIC IMPLICATIONS*
Albert Atserias and Jose L. Balcazar Department of Computer Science Universitat Polit`ecnica de Catalunya

ČETVRTAK, 16.07.2015. U 15:00
Nenad Savic
LOGIKA SA GORNJIM I DONJIM VEROVATNOSNIM OPERATORIMA


ČETVRTAK, 30.07.2014. U 15:00
Sinisa Tomovic
PRIKAZ RADOVA
Prikaz radova: Bisimulacija i izrazajnost logika sa uslovnim verovanjem, stepenima verovanja i sigurnim verovanjem. Linearna temporalna logika sa operatorom frekvencije.

Beograd, 2015.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković