Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za jun 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 07.06.2012. U 15:15
Dragan Doder
ČETVRTAK, 14.06.2012. U 15:15
Dr Nebojša Ikodinović
VEROVATNOSNE LOGIKE ZA MODELIRANJE DEFAULT ZAKLJUČIVANJAČETVRTAK, 21.06.2012. U 15:15
Marija Milojević
PRIKAZ KONFERENCIJA NEMONOTONIH I DESKRIPTIVNIH LOGIKAČETVRTAK, 28.06.2012. U 15:00
Aleksandar Perović

Beograd, 2012.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković