Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za jun 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 13.06.2013. U 15:00
SASTANAK U VEZI PROJEKTAČETVRTAK, 20.06.2013. U 15:00
Sinisa Tomovic
ZAKLJUCIVANJE I UCENJE U VEROVATNOSNIM LOGICKIM PROGRAMIMA POMOCU TEZINSKIH BULOVSKIH FORMULA

Na predavanju ce se govoriti kako se neki klasicni zadaci ucenja i zakljucivanja preuzeti iz grafickih modela mogu obradjivati i u verovatnosnim logickim programima. Bice izlozen algoritamski postupak za konverziju takvih programa, za dati upit i dokaze, u odgovarajucu tezinsku Bulovsku formulu, i njena dalja obrada do efektivnog izracunavanja verovatnoce. Bice pokazan i postupak za procenu parametara programa pri razlicitim (parcijalnim) interpretacijama.

ČETVRTAK, 27.06.2013. U 15:00
Vladimir Srdanovic i Marko Sosic
SISTEM ZA PODRSKU MEDICINSKOM ODLUCIVANJU NA NOVOJ PLATFORMI C#

Beograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković