Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za maj 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 9.05.2013. U 15:15
Prof. Dr Aleksandar Perovic
ČETVRTAK, 16.05.2013. U 15:00
Aleksandar Perovic
ČETVRTAK, 23.05.2013. U 15:00
Marija Boricic
ENTROPIJA LOGIKE

Sa jedne strane, koncept uopstene Shannon-ove entropije - entropija particije, a sa druge, predstavljanje logickog sistema preko Lindenbaum-Tarski-jeve algebre kao particije, omogucavaju povezivanje pojma logickog sistema sa entropijom. Prikazacemo tu ideju na primeru polivalentnih iskaznih logika kroz tri moguca pristupa. Ovakvo povezivanje logike i entropije pruza mogucnost klasifikovanja logickih sistema koje korespondira sa brojem istinitosnih (i designiranih) vrednosti jedne polivalentne logike.ČETVRTAK, 30.05.2013. U 15:00
Aleksandar Perovic
HIJERARHIJE VEROVATNOSNIH LOGIKA

Beograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković