Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za maj 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 8.5.2014. U 15:00
Miodrag Raskovic
NEPREKIDNOST NA DISKRETNOM SKUPU

ČETVRTAK, 22.5.2014. U 15:00
Veljko Vujicic
OSNOVNI MATEMATICKI POJMOVI: BROJ, VEKTOR... I NJIHOV ZNACAJ ZA PRIMENE


Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković