Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2009.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 07.03.2009. U 15:15
M. Rašković, A.Perović
ZAKLJUČIVANJE PO PRESEDANU-PRED. SLU&#ČAJČETVRTAK, 12.03.2009. U 15:00
N.Ikodinović
MERLJIVE LOGIKE
D. Doder
NEKA PRAVILA ZAKLJUČIVANJA PO PRESEDANUČETVRTAK, 19.03.2009. U 15:00
Nebojša Ikodinović
MERLJIVE LOGIKE 2ČETVRTAK, 26.03.2009. U 15:00
Dragan Doder
VEROVATNOSNI MODELI ZA NEMONOTONE LOGIKE

Beograd, 2009.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković