Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2011.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 30.03.2011. U 15:00
Aleksandar Petrović
STAV POTPUNOSTI ZA KONAČNE VEOVATNOSNE LOGIKE

Beograd, 2011.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković