Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 01.03.2012. U 15:15
Angelina Ilić-Stepić
P-ADSKA ISKAZNA LOGIKA CPL_ZPČETVRTAK, 08.03.2012. U 15:15
Marija Milojević
PRIKAZ RADA BRIDGING THE GAP BETWEEN ABSTRACT ARGUMENTATION SYSTEMS AND LOGICČETVRTAK, 15.03.2012. U 15:15
Angelina Ilić-Stepić
RAZMISLJANJE KAO DINAMICKI SISTEM NAD ZPČETVRTAK, 22.03.2012. U 15:00
Aleksandar Perović
ČETVRTAK, 29.03.2012. U 15:00
Marija Boričić
OD STATISTIČKOG SILOGIZMA DO VEROVATNOSNE DEDUKCIJE

Beograd, 2012.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković