Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2015.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 12.03.2015. U 15:00
Miodrag Raskovic, Natasa Glisovic
RAZVOJ SISTEMA ZA PODRSKU U ODLUCIVANJU U MEDICINI

ČETVRTAK, 19.03.2015. U 15:00
Dr Srevan Berber
PRIKAZ KNJIGE KONSTANTINA PORFIROGENITA "O NARODIMA" I "O TEMAMA"
Ova knjiga sadrzi prevod dva spisa imperatora Romeje (Vizantije), Konstantina Porfirogenita, kao i komentari prevodioca na ruski jezik, Gavrila Laskina. Prvenstveni interes autora je bio da se prevede na srpski jezik spis "O narodima", poznat u literaturi pod nazivom "De AdministrandoImperio", zbog njegovog znacaja za istoriju srpskog naroda i naroda sa kojima zivi i koji ga okruzuju. Me.utim, Laskinov prevod je sadrzavao i spis "O temama", koji je u uskoj vezi sa prethodnim delom, te je i on uvrsten u ovu knjigu. Knjiga je izasla iz stampe u februaru ove godine.
Pored toga, bice dat prikaz istrazivanja predavaca u oblasti savremenih bezzicnih telekomunikacionih sistema i mreza. Resenje problema prenosa sirokopojasnih signala u frekvencijski selektivnom kanalu je jedan od glavnih interesa u teoriji i praksi modernih telekomunikacije. Ova prezentacija ce dotaci neke teorijske aspekte ovog problema i ponuditi moguca resenja.

ČETVRTAK, 26.03.2014. U 15:00
Ljubomir Stevovic
Tema: Carski sin Stefana Nemanje
Beograd, 2015.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković