Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2016.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 3.03.2016. U 15:00
Nenad Stojanovic
DOPUSTIVI SKUPOVI
Sazetak: Osnovne osobine i pojmovi teorije KPU.

ČETVRTAK, 10.03.2016. U 15:00
Nenad Stojanovic
DOPUSTIVI SKUPOVI nastavak

ČETVRTAK, 17.03.2016. U 15:00
Nenad Stojanovic
DOPUSTIVI SKUPOVI, nastavak
Sazetak: Osnovne osobine i pojmovi teorije KPU.

ČETVRTAK, 24.03.2016. U 15:00

DOGOVOR O PROJEKTIMA ZA LOGIKU I PRIMENE


ČETVRTAK, 31.3.2016. U 15:00
Marija Boricic, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
RACUN VEROVATNOSNIH PRAVILA IZVODJENJA
Apstrakt. Razmatramo racun NKprob verovatnosnih pravila izvodjenja u kojem svakom iskaznom vezniku klasicne logike pridruzujemo bar jedno pravilo za njegovo uvodjenje, i bar jedno pravilo za njegovo izbacivanje. Dokazujemo da je racun NKprob potpun u odnosu na semantiku Carnap-Popper-Leblanc-ovog tipa.Beograd, 2016.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković