Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za maj 2008.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 09.05.2008. U 15:00
Aleksandar Perović
POTPUNOST VEROVATNOSNIH LOGIKAČETVRTAK, 23.05.2008. U 15:00
Radosav Djordjević
CILINDRIČNE VEROVATNOSNE ALGEBRE

Beograd, 2008.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković