Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za maj 2010.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 06.05.2010. U 15:15
Nebojša Ikodinović
KONAČNA AKSIOMATIZACIJA VEROVATNOSNE LOGIKE I DEOPETAK, 13.05.2010. U 15:00
Nebojša Ikodinović
KONAČNA AKSIOMATIZACIJA VEROVATNOSNE LOGIKE I DEOČETVRTAK, 20.05.2010. U 15:00
Nenad Krdžac
OPISNE LOGIKE I DEOPETAK, 27.05.2010. U 15:00
Nenad Krdžac
OPISNE LOGIKE II DEO

Beograd, 2010.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković