Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za maj 2015.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 7.05.2015. U 15:00
Dr Stevan Berber ,PhD, EEE Director The University of Auckland, NEW ZEALAND
MATEMATICKI MODELI BEZICNIH TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA I MREZA
Rezime: Ovaj seminar je odnosi na matematicko modelovanje telekomunikacionih sistema u slucaju kada su signali predstavljeni u diskretnom obliku. Zbog slucajne prirode signala na izlazi iz izvora informacije, kao i slucajne prirode telekomunikacionog kanala, u matematickoj analizi sistema se koristi teorija stohastickih procesa diskretnog vremena. Seminar se sastoji iz tri dela: u prvom delu ce se reci nekoliko reci o Oklandu i Oklandskom Univerzitetu. U drugom delu ce se napraviti kratak osvrt na problem vremenske diskretizacije signala sa aspekta primene u komunikacionim sistemima. U trecem delu ce se predstaviti procedura matematickog modelovanja i analize viseucesnicki sistemi sa prosirenim spektrom koji se koriste u mobilnim radio mrezama i slicnim sistemima.

ČETVRTAK, 14.05.2015. U 15:00
Marija Boricic
SUPPES-STYLE SEQUENT CALCULUS FOR PROBABILITY LOGIC
Abstract

Beograd, 2015.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković