Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za novembar 2010.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 04.11.2010. U 15:15
Marina Svičević
BAJESOVE MREŽEČETVRTAK, 11.11.2010. U 15:00
Dragan Doder
SINTAKSNO ORIJENTISAN PRISTUP MERENJU PROTIVUREČNOSTI TEORIJEČETVRTAK, 18.11.2010. U 15:00
Miloš Laban
ZASNIVANJE VEROVATNOĆAČETVRTAK, 24.11.2011. U 15:00
Aleksandar Petrović
SLABA POTPUNOST VEROVATNOSNE LOGIKEPETAK, 25.11.2011. U 15:00
Ivan Cukić i Milica Knežević
PRIMENA EKSPERTNIH SISTEMA U MEDICINEBeograd, 2010.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković