Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za novembar 2011.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 03.11.2011. U 15:15
Tatjana Timotijević
DESKRIPTIVNE LOGIKE II DEOČETVRTAK, 10.11.2011. U 15:00
Nebojsa Ikodinović
PRIKAZ RADA "INTEGRALNE LOGIKE"ČETVRTAK, 17.11.2011. U 15:00
Aleksandar Perović
SREDNJI MODELČETVRTAK, 24.11.2011. U 15:00
Aleksandar Perović
PETRI MREZE

Beograd, 2011.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković