Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za november 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 01.11.2012. U 15:15
Marija Lacmanovic
PORTAL IBM AKADEMSKE INICIJATIVEPETAK, 02.11.2012. U 16:00
Zoran Majkic, International Society for Research in S&T, USA
INTENSIONAL P2P DATA INTEGRATIONČETVRTAK, 08.11.2012. U 15:15
Dr Aleksandar Perović
ČETVRTAK, 15.11.2012. U 15:00
Nebojsa Ikodinovic
ČETVRTAK, 22.11.2012. U 15:00
Nebojsa Ikodinovic
ČETVRTAK, 29.11.2012. U 15:00
Nebojsa Ikodinovic


Beograd, 2012.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković