Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za novembar 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 6.11.2014. U 15:00
Aleksandar Perovic
NEMONOTONO REZONOVANJE (NASTAVAK)


ČETVRTAK, 13.11.2014. U 15:00
Vlada Srdanovic
PRIMENA SISTEMA ZA PODRSKU ODLUCIVANJU NA SISTEM BOLESTI VEZIVNOG TKIVA

ČETVRTAK, 27.11.2014. U 15:00
Sinisa Tomovic
BESKONACNA AKSIOMATIZACIJA LOGIKA SA n INFINITARY AXIOMATIZATION OF COMMON KNOWLEDGE


Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković