Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za oktobar 2008.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 03.10.2008. U 15:15
Danijela Pamtlona (Portugalija)
KAKO ROBOT VIDI?ČETVRTAK, 10.10.2008. U 15:00
Miloš Milošević
KAKO STAVITI VEROVATNOSNE OPERATORE I UPOBIČAJENE KVANTIFIKATORE ZAJEDNO I DEOČETVRTAK, 17.10.2008. U 15:00
Miloš Milošević
KAKO STAVITI VEROVATNOSNE OPERATORE I UPOBIČAJENE KVANTIFIKATORE ZAJEDNO II DEOČETVRTAK, 24.10.2008. U 15:00
Milorad Tošic
O VIKIPEDIJIČETVRTAK, 31.10.2008. U 15:00
Dragan Doder
VEROVATNOSNE LOGIKE I VEROVATNOSNE MREŽE I DEO

Beograd, 2008.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković