Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za oktobar 2011.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.



ČETVRTAK, 13.10.2011. U 15:00
T. Timotijević-Stojanović
DESKRIPTIVNE LOGIKE, I DEO



ČETVRTAK, 20.10.2011. U 15:00
I. Cukić
JEDNA BAZA PODATAKA ZA MEDICINARE



ČETVRTAK, 27.10.2011. U 15:00
N. Ikodinović
LOGIKE SA INTEGRALIMA





Beograd, 2011.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković