Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za oktobar 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 04.10.2012. U 15:15
Nebojša Ikodinović
NON-ARCHIMEDEAN PROBABILITY MEASURESČETVRTAK, 11.10.2012. U 15:15
dr Dragan Doder
VEROVATNOSNI PRISTUP MERENJU PROTIVRECNOSTIČETVRTAK, 18.10.2012. U 15:15
Marija Boričić
Prikaz rada A. M. Frisch, P. Haddawy, Anytime deduction for probabilistic logic, Artifical Intelligence 69 (1994) 93-122ČETVRTAK, 25.10.2012. U 15:00
Angelina Ilic-Stepic
USLOVNE p-ADSKE VEROVATNOSNE LOGIKE

Beograd, 2012.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković