Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za oktobar 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 9.10.2014. U 15:00
Jelena Jockovic
MARKOVSKI PROCESI


ČETVRTAK, 23.10.2014. U 15:00
Aleksandar Perovic
NEMONOTONO REZONOVANJE

ČETVRTAK, 30.10.2014. U 15:00
Biljana Stojkovic i Oliver Stojkovic
DNK ANALIZA U PROBLEMIMA MIGRACIJE LJUDI I DREVNIH OSTATAKA


Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković