Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za septembar 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 5.09.2013. U 15:00
Dragan Doder
O VEROVATNOSNOJ ARGUMENTACIJI


ČETVRTAK, 12.09.2013. U 15:00
Vladimir Stojanovic
POLINOMIZACIJA BULOVIH FUNKCIJA I NJIHOVA PRIMENA U NEURONSKIM MREZAMA

ČETVRTAK, 19.09.2013. U 15:00
Miodrag Raskovic
125 GODINA OD RODJENJA SIME MARKOVICA (1888-1939)

Beograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković