Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za septembar 2015.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

CETVRTAK, 17.09.2015. U 15:00
Veljko A. Vujicic
ISTORIJSKA ISPRAVKA DIFERENCIJALNE GEOMETRIJE I MEHANIKE (Suvisni Simboli tenzorskog integralenja)


Beograd, 2015.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković