Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za april 2012.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 2.04.2012. U 18:00
Andrej Jandrić (Filozofski fakultet, Beograd)
VITGENŠTAJN KAO PRETEČA PRIRODNE DEDUKCIJE

Rezime. Vitgenstajn (Wittgenstein) je u svojim ranim spisima -- Tractatusu logico-philosophicusu, Beleznicama 1914-1916. i Beleskama diktiranim Muru -- kao i u razgovorima koje je dvadesetih godina proslog veka vodio sa Slikom (Schlick), kritikovao aksiomatski pristup u logici i shvatanje logike kao sistema istina. Umesto toga, naglasavao je znacaj pravila. Iako u njegovim delima nema formalnih rezultata, mnoge Vitgenstajnove ideje slicne su Gencenovim i najbolje ih je razumeti kao anticipaciju prirodne dedukcije i dokazno-teorijske semantike.

OBAVESTENJA:

Ukoliko ne zelite da primate obavestenja o ovom seminaru na Vasu elektronsku adresu porucite, molim Vas, to u odgovoru na ovu poruku. A ukoliko bi pak neko voleo da dobija ta obavestenja, a nije dobio ovo, njegova ce adresa sa zadovoljstvom biti dodata na listu.Beograd, 2012.g.
Kosta Dosen, rukovodilac Seminara