Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za april 2014.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 28. april, u 18:00
Vlasta Sikimic
DISPLEJ SEKVENTNI SISTEMI

Rezime: Belnap je uveo displej sekventne sisteme da bi dobio jednostavniju simetricnu proceduru za eliminaciju secenja. U ovom predavanju uvodnog karaktera bice predstavljeni ti sistemi i glavne ideje vezane za njih.***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************