Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za decembar 2013.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 9. decembar, u 18:00
Zoran Petric, Matematicki institut i Matematicki fakultet, Beograd
DIREKTNA ELIMINACIJA SECENJA

Rezime: U svojoj proceduri eliminacije secenja Gencen je to strukturno pravilo prvo zamenio jednim slozenijim pravilom koje nije uticalo na promenu skupa izvodivih sekvenata, a zatim je dao induktivni dokaz da je sekvent dokaziv uz to novo pravilo dokaziv i bez njega. Cilj ovog predavanja je da objasni kakvi su to problemi naveli Gencena da za potrebe ove teoreme modifikuje svoj sistem. Bice dat i pregled nekih uspesnih procedura direktne eliminacije secenja.***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************