Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za decembar 2014.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.

Na Seminaru za opstu teoriju dokaza u decembru 2014. treba da se odrze sledeca dva predavanja posvecena Joakimu Lambeku:Ponedeljak, 1. decembar, u 18:00
Kosta Dosen, Filozofski fakultet i Matematicki institut, Beograd
DEDUKTIVNA POTPUNOST

Rezime: Kroz opis i razradu Kari-Hauardove korespondencije u teoriji kategorija, Lambek je pojacao i uopstio teoremu dedukcije. Njegov rezultat moze da se shvati kao opis jednog znacajnog adjunkcionog fenomena u logici. U ovom predavanju, koje ne pretpostavlja vise od osnovne logike, bice dat uvod u taj rezultat i pojmove potrebne da se on razume (o cemu detaljniji pregled moze da se nadje na adresama: http://www.mi.sanu.ac.rs/~kosta/Dosen%20radovi/%5BP%5D%5B40%5D%20Deduc 20Completeness.PDF i http://arxiv.org/pdf/math/0111061v1.pdf ).

Ponedeljak, 15. decembar, u 18:00
Milos Adzic, Filozofski fakultet, Beograd
BESKONACNA RACUNALJKA: LAMBEKOVA MASINA ZA RACUNANJE

Rezime: Lambek je 1961. godine uveo jedan novi pojam izracunljivosti preko beskonacnog abakusa (racunaljke sa zicama i kuglicama), koji je pojednostavio jedan ranije uvedeni pojam, a ekvivalentan je pojmu izracunljivosti preko Tjuringovih masina. Ovo predavanje ce biti posveceno tom Lambekovom shvatanju izracunljivosti.

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************