Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za decembar 2015.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.



Ponedeljak, 28. decembar, u 18:00
Milos Adzic, Filozofski fakultet, Beograd
GEDEL O APSOLUTNOM DOKAZU I LOGICI POJMOVA

Rezime. Medju mnogim vaznim temama kojima se Kurt Gedel posvetio u svojim razgovorima sa Hao Vangom, dve se izdvajaju kao posebno zanimljive. Prva se tice pojma apsolutnog dokaza a druga njegove intenzionalne logike pojmova, koja bi, kada bude razvijena, trebalo da ojaca pojmovni realizam koji je zastupao.
Neke od Gedelovih opaski o ovim temama ce nam posluziti kao inspiracija i pokusacemo da ga interpretiramo sa stanovista savremene logike a posebno teorije dokaza.



OBAVESTENJE: Na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 24. do 26. aprila ce se odrzati Druga beogradska postdiplomska konferencija iz filozofije i logike:

https://2ndbelgradephilosophy.wordpress.com/

U okviru konferencije ce se, u nedelju 26. aprila, odrzati Simpozijum iz teorije dokaza koji se organizuje zajedno sa Seminarom za opstu teoriju dokaza.

Program Simpozijuma mozete pronaci na ovom linku .

Abstrakti radova se nalaze na ovom linku .

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************