Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za februar 2014.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 24. februar, u 18:00
Danko Ilic
O NEKIM KONSTRUKTIVNIM PROSIRENJIMA INTUICIONISTICKE PREDIKATSKE LOGIKE

Rezime: Bice predstavljeni rezultati o prosirenju Kari-Hauardove korespondencije na neke intermedijalne logike sa disjunktivnim i egzistencijalnim svojstvom. Ti rezultati se ticu Cercove teze i izracunljivosti, a imaju i svoju modelsko-teorijsku stranu, gde su u vezi sa otvorenom indukcijom za Kantorov prostor.***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************