Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za januar 2016.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 4. januar, u 18:00
Stevo Todorcevic Departman za matematiku, Univerzitet u Torontu Univerzitet Deni Didro, Pariz VII
UVOD U REMZIJEVSKU KLASIFIKACIJU

Rezime. Predavanje ce biti posveceno motivima koje je imao Remzi za cuvenu teoremu koja nosi njegovo ime. Radi se o vaznoj teoremi kombinatorike, iz koje je iznikla teorija cijem je razvoju predavac najvise doprineo.***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************