Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za maj 2012.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.PONEDELJAK, 14.05.2012. U 18:00
Silvia Gilezan (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)
RAČUNSKE INTERPRETACIJE INTUICIONISTIČKE I KLASIČNE LOGIKE

Rezime

Osnovna veza izmedju logike i racunanja poznata kao Kari-Hauardova (Curry-Howard) korespondencija, ili jos kao paradigma ,,formule kao tipovi'', ili ,,dokazi kao termi'', ili ,,dokazi kao programi'', povezuje logicke sisteme sa racunarskim. Bice prikazane i uporedjene takve racunske interpretacije intuicionisticke i klasicne logike u prirodno-dedukcijskom i sekventnom kontekstu.

Pregledni rad: S. Ghilezan, S. Likavec: Computational interpretations of logic, Zbornik radova, Matematicki institut SANU, 12(20): 159-215 (2009) http://elib.mi.sanu.ac.rs/pages/browse_issue.php?db=zr&rbr=20 http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/zr/20/n020p159.pdf

PONEDELJAK, 28.05.2012. U 18:00
Kosta Došen (Filozofski fakultet i Matematički institut, Beograd)
TEORIJA DEDUKCIJE (PREDAVANJE ZA ŠIRU PUBLIKU U MESECU POPULARIZACIJE MATEMATIKE)

Rezime

Matematika je prevashodno deduktivna nauka, a logika bi po tradicionalnom shvatanju bila nauka o dedukciji. Te dve drevne nauke, koje bi prema tome trebalo da budu upucene jedna na drugu, nisu medjutim mnogo saradjivale sve do devetnaestog veka, kada se veci i znacajnij deo logike preselio iz filozofije u matematiku. Ta selidba, veoma uspesna i za logiku i za matematiku, i za filozofiju, nije medjutim dovela do toga da znacajniji deo logike bude teorija dedukcije. Mnoge oblasti matematicke logike, vecina njih, to nisu. Ta moderna logika nije vise mlada nauka, i u mnogim njenim oblastima dostignut je izgleda vrhunac, ali je ona njena oblast koja se moze nazvati teorijom dedukcije, opsta teorija dokaza, jos uvek u usponu.

OBAVESTENJA:

Ukoliko ne zelite da primate obavestenja o ovom seminaru na Vasu elektronsku adresu porucite, molim Vas, to u odgovoru na ovu poruku. A ukoliko bi pak neko voleo da dobija ta obavestenja, a nije dobio ovo, njegova ce adresa sa zadovoljstvom biti dodata na listu.Beograd, 2012.g.
Kosta Dosen, rukovodilac Seminara