Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za maj 2013.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 20. maj, u 18:00
Zoran Petric, Matematicki institut i Matematicki fakultet, Beograd
GRAFOVI ZA PRAVILO SECENJA U PLURALNIM SEKVENTNIM SISTEMIMA

Rezime: Na predavanju ce biti reci o pravilu secenja u sekventnim sistemima koji dozvoljavaju vise formula zdesne strane simbola $\vdash$ a u kojima nije predvidjeno pravilo permutacije. Ukoliko u nekom izvodjenju u tako osiromasenom sistemu pratimo formule do njihovog nestajanja primenom pravila secenja, dobijamo planarne grafove odredjenog tipa. Nas zadatak je da ih kombinatorno okarakterisemo.***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************