Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za novembar 2013.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 4. novembar, u 18:00
Kosta Dosen, Filozofski fakultet i Matematicki institut, Beograd
KOMPOZICIJA, RACUNANJE I VELIKI PROBLEMI

Rezime: "Dobra notacija je pola zdravlja" kaze stara matematicka poslovica, koju logicari narocito vole. Dobra notacija za kompoziciju je jedan kruzic. Bice osim toga reci o tome da racunanje nije samo sebi cilj, nego je cilj nesto drugo, sa cim se srecemo u velikim logickim problemima. Alternativni naslov ovog predavanja bi mogao da bude "Primedbe o Kari-Hauardovoj korespondenciji".

Ponedeljak, 18. novembar, u 18:00
Jelena Ivetic, Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad
O INTUICIONISTICKIM FORMALNIM RACUNIMA SA KONTROLOM RESURSA

Rezime: U predavanju ce biti reci o formalnim racunima koji su prosirenja lambda racuna sa operatorima za dupliranje i brisanje promenljivih, te stoga odgovaraju strukturnim pravilima kontrakcije i slabljenja.Predstavicemo i po dva tipska sistema za uvedene racune:osnovni tipski sistem, kojim se uspostavlja Kari-Hauardova korespondencija sa formalnim sistemima sa eksplicitnim strukturnim pravilima za intuicionisticku logiku, i tipski sistem sa presekom, pomocu kojeg je moguce okarakterisati skup terminirajucih terama.

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************