Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za novembar 2014.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.

Na Seminaru za opstu teoriju dokaza u novembru 2014. treba da se odrze sledeca dva predavanja posvecena Joakimu Lambeku:Ponedeljak, 3. novembar, u 18:00
Kosta Dosen, Filozofski fakultet i Matematicki institut, Beograd
LAMBEKOVE ZASLUGE U LOGICI

Rezime: Joakim Lambek (1922-2014) je otac kategorijalne teorije dokaza, i jedan od glavnih autora u opstoj teoriji dokaza -- za neke najglavniji. Osim sto je povezao Gencenove metode sa teorijom kategorija, dao je veoma znacajan kategorijalni opis Kari-Hauardove korespondencije. Uveo je neke od najznacajnijih supstrukturalnih logika, koje nose njegovo ime, i nagovestio druge. Osim toga, dao je znacajan doprinos teoriji izracunljivosti preko pojma izracunljivosti sa abakusom (racunaljkom sa kuglicama). Van logike, znacajan je njegov rad u algebri, teoriji kategorija i teorijskoj lingvistici, a bavio se i teorijskom fizikom i filozofijom matematike. Pisao je i o istoriji matematike. Profesor Lambek je preminuo juna ove godine. Ovo predavanje ce biti posveceno njegovom zivotu i delu.

Ponedeljak, 17. novembar, u 18:00
Zoran Petric, Matematicki institut i Matematicki fakultet, Beograd
KADA SU DVA DOKAZA EKVIVALENTNA?

Rezime: Naslov ovog predavanja je naziv jednog poglavlja iz Lambekovog rada Deductive Systems and Categories I (Mathematical Systems Theory 2, 1968, pp. 287-318). Polazeci od tog rada, bice prikazane glavne ideje koje su tada postavile osnove kategorijalnoj teoriji dokaza. Na predavanju ce biti reci o Lambekovom sintaksnom racunu, reziduiranim kategorijama, principu uopstavanja i vezi sa koherencijom.

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************