Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za novembar 2015.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 16. novembar, u 18:00
Nenad Krdzavac, Michigan State University, East Lansing
SEKVENTNI RACUN ZA ALCSEKVENTNI RACUN ZA ALC

Rezime. Opisne logike, medju kojima je logika ALC centralna, su logike bogatije od iskazne logike, ali manje bogate od predikatske logike prvog reda, i zato obicno odlucive, koje su nastale u teorijskom racunarstvu radi opisivanja znanja, posebno takozvanog terminoloskog znanja. Medju primenama tih logika istice se primena u biomedicinskoj informatici. Ovo predavanje ce biti posveceno sekventnom racunu za ALC iz knjige "A Proof Theory for Description Logics" (Alexandre Rademaker, 2012).OBAVESTENJE: Na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 24. do 26. aprila ce se odrzati Druga beogradska postdiplomska konferencija iz filozofije i logike:

https://2ndbelgradephilosophy.wordpress.com/

U okviru konferencije ce se, u nedelju 26. aprila, odrzati Simpozijum iz teorije dokaza koji se organizuje zajedno sa Seminarom za opstu teoriju dokaza.

Program Simpozijuma mozete pronaci na ovom linku .

Abstrakti radova se nalaze na ovom linku .

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************