Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za oktobar 2015.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 26. oktobar, u 18:00
Radmila Jovanovic, Filozofski fakultet, Beograd
SEMANTIKE TEORIJE IGARA

Rezime. Prvu semantiku teorije igara predlozili su Lorencen i Lorenc pedesetih godina dvadesetog veka i nazvali je *logika dijaloga*. Godine 1968. Hintika i Sandu razradili su drugaciju takvu semantiku, koja je vezana za teoriju modela i poznata pod imenom *game-theoretical semantics*. Pocetkom devedesetih godina oni su obratili paznju na teoriju igara sa nepotpunim informacijama, sto je dovelo do formulisanja takozvane *independence-friendly logic*. Mada se za nju tvrdi da je logika prvog reda, njen jezik po svojoj ekspresivnosti prevazilazi jezik klasicnog predikatskog racuna u toj meri da cini nemogucom potpunu aksiomatizaciju. U ovom predavanju bice pokazano da za postizanje Hintikinih ciljeva nije neophodno (ni pozeljno) koristiti logiku koja nema potpunu aksiomatizaciju, i za koju nije moguce formulisati odgovarajucu teoriju dokaza.OBAVESTENJE: Na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 24. do 26. aprila ce se odrzati Druga beogradska postdiplomska konferencija iz filozofije i logike:

https://2ndbelgradephilosophy.wordpress.com/

U okviru konferencije ce se, u nedelju 26. aprila, odrzati Simpozijum iz teorije dokaza koji se organizuje zajedno sa Seminarom za opstu teoriju dokaza.

Program Simpozijuma mozete pronaci na ovom linku .

Abstrakti radova se nalaze na ovom linku .

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************