Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za oktobar 2013.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 21. oktobar, u 18:00
Vlasta Sikimic
KA DOKAZNO-TEORIJSKOM PRISTUPU DINAMICKIM LOGIKAMA

Rezime: Standardne formalizacije logika sa dinamickim modalnostima pokazuju se kao nezadovoljavajuce u odnosu na kriterijume dokazno-teorijske semantike. Bice izneti argumenti u prilog ovoj tezi, da bi potom bilo uvedeno poboljsanje displej racuna za jednu dinamicku logiku. Konacno, bice ispitani neki od kriterijuma dokazno-teorijske semantike u svetlu ovog poboljsanja.***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************