Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, biblioteka

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2006. GODINE

U ovom semestru sastanci Seminara za primenjenu i industrijsku matematiku će se održavati na Fakultetu organizacionih nauka po dole navedenom rasporedu. U Sali 2 Matematickog Insituta održavaće se samo vanredni sastanci, o čemu ce učesnici biti posebno obaveštavani.

Utorak, 04.04.2005. u 14:15, Sala 2, MI SANU:

dr Ljubinko Ilić, RGF i JUPIN
SAVREMENE GEOTEHNIČKE METODE SANACIJE

Sadrzaj: U okviru izlaganja razmatrace se trenutno izuzetno aktuelna problematika sanacija klizista i trusnih podrucja. Predavac je ucesnik na nekoliko domacih i internacionalnih projekata koji se bave ovom problematikom. Da bi se oni uspesno realizovali, pokazalo se neophodno angazovanje matematicara i programera, pa je ovo prilika da se razne kategorije istrazivaca okupe i uspostave saradnju. Bice reci o sledecim temama: principi neinvazivne sanacije, efikasnost sanacije, ekonomicnost sanacije, pouzdanost i kontrola postupka, mogucnost prakticne primene.

Petak, 11.04.2006. u 14:15, SALA 212, FON:

Vitomir Kovanović
ASPEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE

(zajednički sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON--a)

Utorak, 18.04.2006. u 14:15, sala 2 MI SANU:

Tatjana Davidović, MI SANU
MATEMATIČKO MODELIRANJE PROBLEMA STATIČKOG RASPOREDJIVANJA U PRISUSTVU KOMUNIKACONIH KAŠNJENJA

Sadrzaj: Opisuju se i uporedjuju dva originalna pristupa modeliranju problema statickog rasporedjivanja zavisnih zadataka na vise- procesorske sisteme u prisustvu komunikacionih kasnjenja. Prvi model zasnovan je na medjusobnom uredjenju zadataka dodeljenih istom procesoru, dok su u drugom modelu koriscene ideje iz problema pakovanja. Oba modela su u osnovi bilinearna, pa su predlozene razlicite metode linearizacije. Nakon dovodjenja u formu mesovitog linearnog programiranja (javljaju se binarne i realne promenljive), modeli su uporedjeni u okviru CPLEX komercijalnog softvera i dobijeno je optimalno resenje za primere srednje velicine (dimenzije 30-40).

Utorak, 25.04.2006. u 14:15, sala 212, FON:

Dusan Savić
IZVRŠNI UML 2.0

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić