Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2014. GODINE

Utorak, 1.04.2014. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:
Ivana Kovacevic, Fakultet organizacionih nauka
KOGNITIVNO-AFEKTIVNI KORELATI UPOTREBLJIVOSTI INFORMACIONIH SISTEMA

Rezime: Predavanje je zasnovano na eksperimentalnom istrazivanju u oblasti kognitivne ergonomije u okviru koje se tezi informacionoj uskladjenosti kompjuterskog sistema i korisnika. Studijom upotrebljivosti ispitivana je veza modela podataka na kojem je zasnovan informacioni sistem i predstave koju korisnik ima o sistemu, a koja je, izmedju ostalog zavisna od kognitivnih i afektivnih karakteristika korisnika. Tako se kognitivni stil i emocionalne reakcije korisnika prate u kontekstu brzine i tacnosti rada u tzv. transakcionom i dimenzionom modelu podataka.

Utorak, 8.04.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Sanja Grohmann, Matematicki institut SANU
HUFF LOKACIJSKI MODEL SA VISE SERVISNIH CENTARA NA MREZI I NJEGOVO RESAVANJE METAHEURISTICKIM I EGZAKTNIM PRISTUPOM

Rezime: Razmatramo Huff lokacijski model sa vise servisnih centara na mrezi. Ovaj mesoviti problem nelinearne optimizacije resavamo koriscenjem metaheuristika: Metod promenljivih okolina (Variable Neighborhood Search) i njegove varijante, Simulirano kaljenje (Simulated Annealing) i Multistart lokalna pretraga (Multi-Start Local Search). Dajemo izvestaj o nasem iskustvu prilikom rada na problemu, kao i o rezultatima do kojih smo dosli. Predlazemo i matematicki model za egzaktno resavanje problema. Model je implementiran koriscenjem KNITRO solvera za probleme nelinearne optimizacije. Takodje, izvestavamo i o dobijenim rezultatima.
Koautori rada su Dragan Urosevic, Nenad Mladenovic, Matematicki institut SANU, Beograd i Emilio Carrizosa, Univerzitet u Sevilji, Sevilja, Spanija.

Utorak, 15.04.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Nenad Gligoric, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
DETECTING LEVEL OF INTEREST A LECTURE CREATES IN A CLASSROOM

Abstract: In the process of everyday teaching, one of the important aspects for evaluation of the quality of the lectures is the students. overall satisfaction level with a given lecture. Further to this, finding out which part of a lecture was interesting, which presentation techniques and approaches were more attractive and effective than the others, can significantly help lecturers in improving the quality of presentations. In this paper, a method based on a machine learning algorithm and the Internet of things that enables a lecturer to monitor the current level of interest of the audience is presented.

Utorak, 22.04.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

NEMA PREDAVANJA

Rezime: Predavanje nece biti odrzano zbog uskrsnjih praznika.

Utorak, 29.04.2014. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Attila Cseki, Astronomska opservatorija, Beograd
PRIMENA RACUNARSKE GRAFIKE U ASTROFIZICI: MODELIRANJE EKLIPSNO DVOJNIH ZVEZDA

Rezime: Proucavanje dvojnih zvezda je jedna od fundamentalnih disciplina moderne astrofizike. Njen znacaj potice od cinjenice da se samo iz posmatranja dvojnih sistema mogu tacno odrediti osnovne fizicke velicine kojima se opisuju zvezde: masa, velicina, luminoznost i udaljenost. Tokom poslednje decenije je zahvaljujuci satelitskim teleskopima doslo do velikog povecanja tacnosti posmatrackih podataka, sto je proizvelo potrebu za razvojem detaljnijih teorijskih modela. Ovde ce biti prikazan jedan novi model dvojnih sistema koji koristi koncepte i algoritme iz polja racunarske grafike za geometrijsku reprezentaciju zvezda. Ovaj pristup omogucava modeliranje sirokog skupa konfiguracija dvojnih sistema - od dobro razdvojenih do tesno dvojnih zvezda na elipticnim ili kruznim orbitama, sistema sa akrecionim diskom i/ili dodatnim komponentama, kao i poredjenje modela sa najnovijim posmatranjima visoke tacnosti.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic