Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2014. GODINE

U zelji da se ukljucimo u organizaciju ovogodisnje manifestacije M3 - Maj Mesec Matematike, predavanja u okviru Seminara bice popularna i preglednog karaktera. Ujedno vam skrecemo paznju na redovna desavanja M3 manifestacije o kojima se mozete obavestiti na Internet stranici http://m3.cpn.rs/. Kao i ranijih godina, bice organizovani izlozbe, predavanja, tribine, radionice, takmicenja i razne druge aktivnosti u vise gradova sirom Srbije. Molimo vas da uzmete aktivno ucesce u organizaciji i promociji ovog dogadjaja.

Utorak, 6.05.2014. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

NEMA PREDAVANJA

Rezime: Predavanje nece biti odrzano zbog Djurdjevdana.

Utorak, 13.05.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
dr Zivko Bojovic, dipl. ing., preduzece za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d.
RACUNARSKE MREZE SLEDECIH GENERACIJA - PRAVCI I IZAZOVI

Rezime: Nove racunarske mreze treba da omoguce rad po principu: "pristupi odakle zelis, kada zelis, sa cime zelis, a plati samo ono sto koristis". Omogucavaju prenos multimedijalnih sadrzaja preko javnog interneta koji "relaksira" granice izmedju operatora. Povecava se snaga smart telefona i implementiraju nove funkcionalnosti i komponente kako bi se priblizili klasicnim racunarima. Napredak vodi ugradnji ovih komponenti u vozila, stambene i poslovne objekte, aparate za domacinstvo, pa cak i u delove odece. U narednom periodu se ocekuje kvalitativno velik tehnoloski skok i u oblasti primene vestacke inteligencije u racunarskim mrezama gde se cine pokusaji da se ljudskim bicima dodeli nova dimenzija vezana za nadzor, kontrolu i upravljanje pojedinim telesnim funkcijama. U ovom popularnom predavanju bice dat kratak prikaz izazova i smernica u razvoju racunarskih mreza sledecih generacija.

Utorak, 20.05.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Dusan Zorica, Matematicki institut SANU
UOPSTENJA TALASNE JEDNACINE U OKVIRU TEORIJE FRAKCIONOG RACUNA

Rezime: Klasicna talasna jednacina, u kojoj figurisu celobrojni parcijalni izvodi po prostornoj i vremenskoj koordinati, moze se zapisati u obliku sistema jednacina koji cine: jednacina kretanja, konstitutivna jednacina i mera deformacije. Kako je jednacina kretanja posledica drugog Njutnovog zakona, ona se ne uopstava. Konstitutivna jednacina opisuje odziv materijala na primenjenu silu i uopstavace se koriscenjem frakcionih izvoda, cime se dobijaju konstitutivne jednacine koje opisuju klasu linearnih viskoelasticnih materijala. Karakteristika ovakvih materijala je uticaj istorije deformacije na njenu trenutnu vrednost. Mera deformacije predstavlja vezu izmedju deformacije i pomeranja i, ukoliko se uopstava u okviru teorije frakcionog racuna, modelira sredine koje pokazuju svojstvo prostorne nelokalnosti. Sistem parcijalnih diferencijalnih jednacina celobrojnog i frakcionog reda, koji opisuje talasno kretanje, resavan je metodom Laplasove transformacije, a resenja su data u obliku konvolucije prinudne sile i jezgra resenja. Dati su i numericki primeri. Prikazani rezulati su dobijeni u saradnji sa akademikom Teodorom Atanackovicem, dr Markom Janevim, doc. dr Sanjom Konjik, doc. dr Ljubicom Oparnicom i akademikom Stevanom Pilipovicem.

Utorak, 27.05.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Mladen Nikolic, Matematicki fakultet, Beograd
SAT RESAVACI - SISTEMI ZA PROVERU ZADOVOLJIVOSTI ISKAZNIH FORMULA

Rezime: Problem zadovoljivosti iskaznih formula (SAT problem) je jedan od centralnih problema teorijskog racunarstva. Pored vaznog mesta u teoriji slozenosti izracunavanja, koje mu pripada kao prvom dokazano NP kompletnom problemu, SAT problem ima i vazne prakticne primene u oblastima poput planiranja, rasporedjivanja i verifikacije hardvera i softvera. Prakticni znacaj ovog problema je inspirisao razvoj SAT resavaca - sistema za proveru zadovoljivosti iskaznih formula. U prethodnim decenijama ovi sistemi su do\v{z}iveli ogroman napredak i u mogucnosti su da provere zadovoljivost iskaznih formula koje opisuju prakticne probleme i sadrze desetine hiljada promenljivih i stotine hiljada klauza. U ovom izlaganju bice opisano funkcionisanje modernih SAT resavaca. Posebna paznja bice posvecena najpopularnijem sistemu pravila - CDCL sistemu, koji sluzi kao osnova najefikasnijih SAT resavaca.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic