ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za april 2006

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2005/2006. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 07. april 2006.G. U 16.15 SATI
Ilir Capuni (Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici)
Teorija izracunljivosti i slozenosti nad proizvoljnim prstenom
(On a Theory of Computation and Complexity over the Arbitrary Ring)


U ovom predavanju, predstavicemo teoriju izra\v cunljivosti i teoriju slozenosti izracunavanja nad proizvoljnim prstenom, to jest, BSS model izracunljivosti. Motiv za razmatranje izracunavanja nad proizvoljnim prstenom je zapravo bio korak u pokusaju da se rijesi PvsNP problem. Drugi motiv bio je da se postave teorijske osnove numeri\v cke analize. U drugom djelu predavanja, predstavicemo i neke druge verzije BSS modela, na kojima je pokazano da P \= NP, te neke nove rezultate i otvorena pitanja.

PETAK, 14. april 2006.G. U 16.15 SATI
Nebojsa Ikodinovic (Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta u Kragujevcu)
Logike sa (uslovnim) verovatnocama
(Logics with (Conditional) Probability


Jedan deo predavanja bice posvecen pregledu istorije matematicke logike s posebnim osvrtom na njen rani period koji je, u velikoj meri, zapostavljen i zanemaren. Posebno ce biti istaknut odnos izmedju verovatnoce i matematicke logike, buduci da su ove dve vazne oblasti skoro u isto vreme nastale i paralelno se razvijale i, pri tome, na razlicite nacine uticale jedna na drugu. Pored prikaza nekih savremenih tokova vezanih za razvoj verovatnosnih logika, detaljnije ce biti predstavljene neke verovatnosne logike pogodne za formalno rezonovanje o uslovnoj verovatnoci. Pored klasicnog pristupa uslovnoj verovatnoci (koji potice od Kolmogorova), bice razmatran i jedan alternativni (De Finetijev) pristup ovom pojmu. Napomena. Na predavanju ce, izmedju ostalog, biti prikazan i deo nedavno odbranjene doktorske disertacije predavavaca Neke topoloske i verovatnosne logike. Topoloske logike ce biti izlozene na ovom Seminaru u petak, 5. maja 2006.g.

PETAK, 21. april 2006.G. U 16.15 SATI
Sastanak Seminara nece biti odrzan zbog Uskrsnjih praznika

PETAK, 28. april 2006.G. U 16.15 SATI
Sastanak Seminara nece biti odrzan zbog Prvomajskih praznika

U Beogradu, 01.03.2006.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.