ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za april 2008

Posto je Matematicki institut SANU iz zgrade SANU preseljen u zgradu preko puta, Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2007/2008. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 305 - Biblioteka instituta, jer zasad sala II na I spratu nove adrese nije u funkciji. U terminu Seminara, u petak, 22. i petak 29. februara 2008. posle podne, ali od 15:15 sati, gostovace prateci Seminar iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

PETAK, 04. april 2008.G. U 15.15 SATI
Petar Maksimovic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
O Cercovoj teoriji iskaznih funkcija s mogucim primenama u default zakljucivanjima
(On Church's theory of propositional functions with possible applications in default reasoning)


PETAK, 4. april 2008.G. U 16.15 SATI
Predrag Rodic (Institut za nuklearne nauke Vinca)
Razgovor na temu: Kvantna Mehanika i trovalentne logike - uvod, istorijat, pregled
(A talk on Quantum Mechanics and Three-valued Logics: intoduction, history and an overview)
PETAK, 11. april 2008.G. u 15:15 SATI
Predavanje na Seminaru iz verovatnosnih logika
Naslov i rezime predavanja bice poslati naknadno elektronski

PETAK, 11. april 2008.G. U 16:30 SATI
Predrag Tanovic (Matematicki institut SANU, Beograd)
Predgeometrije u teoriji modela (Pregeometries in Model Theory)

Predgeometrije prirodno uopstavaju pojmove linearne zavisnosti u vektorskim prostorima i algebarske zavisnosti u algebarski zatvorenim poljima. Predavanje sadrzi modelski aspekt predgeometrija. (Pregeometries generalize notions of linear dependence in vector spaces and algebraic dependence in algebraically closed fields. We shall discuss model-theoretic aspects of pregeometries.)

PETAK, 18. april 2008.G. U 15.15 SATI
Petar Maksimovic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
O Cercovoj teoriji iskaznih funkcija s mogucim primenama u default zakljucivanjima
(On Church's theory of propositional functions with possible applications in default reasoning)


Petak 18. april 2008.g. u 16:30 sati
Dragan Masulovic (Departman za Matematiku i Informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
O jednoj novoj vrsti homogenosti (On a new type of homogeneity)


A structure is called homogeneous if every isomorphism between finite substructures of the structure extends to an automorphisdm of the structure. Recently, P.~J.~Cameron and J.Nesetril introduced a relaxed version of homogeneity: we say that a structure is homomorphism-homogeneous if every homomorphism between finite substructures of the structure extends to an endomorphism of the structure. In this talk we characterize homomorphism-homogeneous partially ordered sets and homomorphism-homogeneous finite tournaments where vertices are allowed to have loops.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.yu. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.yuRukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic