ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za april 2010.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.Petak, 09.04.2010. U 16:15
Jelena Jovanovic,Fakultet za kompjuterske nauke, Megatrend Univerzitet, Beograd
Bulovi proizvodi (Boolean products)

Rezime predavanja: Predstavicemo Bulov proizvod kao poseban slucaj poddirektnog proizvoda algebri, kao i dve teoreme o reprezentaciji algebre u formi Bulovog proizvoda. (We present a Boolean product as a special case of subdirect product of algebras, as well as two theorems on Bollean product representation of an algebra.)

Petak, 16.04.2010. u 16:15

Marko Radovanovic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
Skolemove funkcije i neraspoznatljive (Skolem functions and indiscernibles)

Predstavicemo metod konstrukcije modela Skolemovim funkcijama. Bice dokazana Remzijeva teorema i pokazano kako se ona moze koristiti za dobijanje modela generisanih od neraspoznatljivih elemenata. Konacno, bice prikazane neke primene prethodnog. (We shall present the method of constructing models by Skolem functions. We will prove Ramsey’s theorem and apply it to obtain models generated from indiscernible elements. Finally we will give several applications of this notion.)

Petak, 23.04.2010. U 16:15
Sonja Telebakovic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu) Ivana Jovovic (Elektrotehnicki fakultet Univerziteta) u Beogradu
Direktni proizvodi, redukovani proizvodi i hornovske recenice (Direct products, reduced products and Horn sentences)

Ovo predavanje ima za cilj da predstavi pojmove direktnog i redukovanog proizvoda familije modela kao i klasu recenica datog jezika koje se cuvaju pri ovim konstrukcijama. Na predavanju ?ce biti izlozene teoreme prezervacije, njihove posledice i primeri. (We shall introduce the general reduced product construction and direct product construction. The second is a special case of the first where the filter D is trivial. Two natural preservation problems will be considered: Which sentences are preserved under reduced products, and which sentences are preserved under direct products? Some interesting results concerning Horn sentences will also be presented.)

PETAK, 30.04.2010.
Zbog Prvomajskih praznika Seminar nece raditi


OBAVESTENJE:

Profesor Kosta Dosen drzi u letnjem semestru 2009/2010. skolske godine kurs iz izbornog predmeta FILOZOFIJA MATEMATIKE na cetvrtoj godini studija filozofije na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Cika Ljubina 18-20, u sali 308, III sprat(nove zgrade Filozofskog fakulteta) sredom od 18:30, pocevsi od srede 10. februara 2010.g. Uz kurs su predvidjene vezbe petkom od 18:00 sati u sali Srpskog filozofskog drustva (prvi sprat starih prostorija Filozofskog fakulteta), koje drzi Milos Adzic. Kurs je posvecen filozofiji matematike Gotloba Fregea, a vezbe poglavljima iz logike relevantnim za filozofiju matematike.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 1. marta 2010.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic