ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za decembar 2003

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2003/2004. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 05. decembar 2003.G. U 16.15 SATI
Filip Maric (Matematicki fakultet, Beograd)
UVOD U SISTEM ISABELL
(Introduction to Isabell)


Rezime: Isabell je genericki dokazivac teorema sa ugradjenom podrskom za nekoliko logika, ukljucujuci logiku prvog reda (FOL), logike viseg reda (HOL), Zermelo-Fraebkelovu teoriju skupova (ZF) i konstruktivisticku teoriju tipova (CTT). Sistem ima mogucnost uvodjenja novih logika, navodjenjem njihove apstraktne sintakse, notacije i pravila izvodjenja. Ovo je predavanje zamisljeno kao osnovni uvod u ovaj sistem. Ono ce pokriti postavljanje, tj. instalaciju sistema, kao i osnovne nacine upotrebe, s posebnim naglaskom na logiku prvog reda. (Isabell is a generic theorem prover. It has built-in support for several logics, including first-order logic (FOL), higher-order logic (HOL), Zermelo-Fraenkel set theory (ZF) and extensional constructive type theory (CTT). New logics can also be introduced by specifying their abstract syntax, notation and inference rules. This lecure will be a basic introduction to this system. Obtaining and installation of the system will be covered, as well as the basic ways for using the system, concentrating specially on (FOL).)

PETAK, 12. decembar 2003.G. U 16.15 SATI
Radoslav Djordjevic (PMF, Kragujevac), Miodrag Raskovic (Uciteljski fakultet, Beograd) i Zoran Ognjanovic (Matematicki institut SANU)
LOGIKA ZA ZAKLJUCIVANJE S VEROVATNOCAMA KONACNOG OPSEGA
(A logic for reasoning about probabilities with finite ranges)


Rezime: Jezik ove logike sadrzi spisak verovatnosnih operatora oblika P>s (sa znacenjem ~verovatnoca je bar s~). Aksiome i pravila zakljucivanja sintakticki odredjuju da ima samo konacno mnogo verovatnoca u odgovarajucim modelima. Dokazana je teorema potpunosti za ovu logiku i pokazano je da se potpunost ne moze uopstiti na proizvoljne teorije. (Language contains a list of probabilistic operators of the form P>s (with the intended meaning ~the probability is at least s~). The axioms and rules syntactically determine that ranges of probabilities in the corresponding models are aleays finite. The completeness theorem is proved. It is shown that completeness cannot be generalized to to arbitrary theories.)

PETAK, 19. decembar 2003.G. U 16.15 SATI
Aleksandar Perovic (Matematicki institut SANU, Beograd)
KONFERENCIJA IZ TEORIJE SKUPOVA, BARSELONA, 16.-20. SEPTEMBAR 2003.G.
(Conference on Set Theory, Barcelona, September 16 - 20, 2003)


Na predavanju ce biti reci o Konferenciji, kao i o aktuelnim desavanjima u ovoj oblasti. Od nasih matematicara Konferenciji su prisustvovali Boban Velickovic, Stevo Todorcevic, Ilijas Farah, Milos Kurilic, Mirna Dzamonja, Nedeljko Stefanovic, Milos Milosevic i predavac. Od stranih matematicara bili su, izmedju ostalih, Howard Becker, Greg Hjorth, Ronald Jensen, Otmar Spinas, Ralph Schindler, Jindra Zapletal, Heike Hildenberger, i dr. Trebalo je da ucestvuje i Hugh Woodin (inace je bio clan Programskog komiteta), ali je otkazao zbog porodicnih obaveza. Ubedljivo najvise radova bilo je iz deskriptivne teorije skupova, bilo je nekoliko radova vezanih za problem mere, zatim radova iz skupovno teorijske topologije, dok je Schindler odrzao kurs od cetiri predavanja pod naslovom The role of absoluteness and correctnes, gde je uglavnom bilo reci o unutrasnjim modelima velikih kardinala (to je tema kojom se trenutno bavi Woodin, a direktno je povezana s problemom kontinuuma, odnosno opravdanjem DC).

PETAK, 26. decembar 2003.G. U 16.15 SATI
Predstavljanje knjige Profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu
MILOSA ARSENIJEVICA ~VREME I VREMENA~, izdanje DERETE, Beograd, 2003. (edicija filozofske teme, str. 276, recenzenti Dragana Bozin i Vojislav Bozickovic)

O knjizi ce govoriti PETAR GRUJIC (Institut za fiziku, Zemun) i MIODRAG KAPETANOVIC(Matematicki institut SANU, Beograd) (Presentation of the book by Professor Milos Arsenijevic: ~Time and tenses~, published by Dereta, Belgrade, 2003) Posle Promocije, predvidjen je koktel.

U Beogradu, 07.11.2003.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.