ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za decembar 2004

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2004/2005. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 03. decembar 2004.G. U 16.15 SATI
Silvia Likavec (Dipartimento di Informatica, Universita di Torino, Italia)
O SEMANTICI LAMBDA MU MU RACUNA (On semantics of lambda mu mu calculus)

Rezime: Postoje dve konfluentne varijante lambda mu mu racuna: lambda mu mu_T zatvoren u odnosu na cbv redukciju, i lambda mu mu_Q, zatvoren u odnosu na cbn redukciju, respektivno. lambda mu mu_T moze biti interpretiran u kategoriji negiranih domena, dok se lambda mu mu_Q moze interpretirati u kategoriji Kleislija. Ovo je, koliko nam je poznato, prva interpretacija lambda mu mu racuna bez tipova. (There are two confluent subcalculi of lambda mu mu calculus: lambda mu mu_T, closed under call-by name and lambda mu mu_Q, closed under call-by-value reduction, respectively. We give interpretation of lambda mu mu_T in the category of negated domains, and the interpretation of lambda mu mu_Q in the Kleisli category. This is the first interpretation of untyped lambda mu mu calculus, as far as we know.)

PETAK, 10. decembar 2004.G. U 16.15 SATI
Milos Milosevic (Matematicki institut SANU, Beograd)
DIFERENCIJALNA POLJA (Differential fields)

Pregled magistarske teze predavaca. Poglavlja: Uvod u diferencijalnu algebru (Introduction to Differential Algebra), Diferencijalno zatvorena polja (Diffrerentially Closed Fields), Diferencijalna teorija Galois (Differential Galois Theory).

PETAK, 17. decembar 2004.G. U 16.15 SATI
Momcilo Borovcanin (postidplomac Matematickog fakulteta Univerziteta u Beogradu)
NEZAVISNOST SUSLINOVE HIPOTEZE OD ZFC (The independence of Suslin's Hypothesis from ZFC)

Rezime: Bice reci o drvetima s posebnim osvrtom na Kurepino, Aronszajnovo i Suslinovo drvo.

PETAK, 24. decembar 2004.G. U 16.15 SATI
Slavisa Presic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
m - M RACUN GLEDAN "LOGICKIM NAOCARIMA" (m - M calculus as seen through "logical glasses")

Abstract: The m - M calculus by merging Numerical Analysis with Logic provides a uniform approach towards solution of a large variety of problems such as solving systems of inequalities and equations, calculating n-dimensional integrals, SOLVING ANY PROBLEM EXPRESSED BY A POSITIVE <-FORMULA (among others problems of (un)constrained optimization, min-max problems, problems from Interval Mathematics, finding functions satisfying a given m - M condition (e.g. functional condition or difference equation or differential equation)). As is well known, by the usua; methods of Numerical Analysis, assuming certain convrgence conditions, we approximately detrmine, step-by-step, ONE solution of the given problem. However, by applying the methods of m - M calculus we approximately detrmine ALL solutions of the given problem and we assume almost nothing about the convergence. The solutions are, as a rule, sought in a prescribed n-dimensional segment D and if the given problem has no solutions in D, then applying the method of m - M calculus this can be established at a certain FINITE step. The basic methodological idea of the m - M calculus is: it gives sufficient condition which ensures that an n-dimensional segment does not contain any solution of the considered problem P. Applying this criterion, we reject from the original segment those "pieces", which do not contain solutions so that in the limiting case remaining "pieces" form the set of ALL solutions of the problem P.

Petak 31. decembar 2004.G. U 16.15 SATI
SASTANAK SEMINARA NECE BITI ODRZAN ZBOG NOVOGODISNJIH PRAZNIKA

OBAVESTENJE:

Dr Petar Markovic sa Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta u Novom Sadu nastavlja KURS IZ MODERNE UNIVERZALNE ALGEBRE i u deecembru 2004.g. petkom u 18 sati u istoj sali posle Seminara.

Okvirni plan predavanja:
PETAK, 3. DECEMBAR 2004.G. U 18:00 SATI
SLOBODNE ALGEBRE, HSP TEOREMA I JEDNAKOSNA LOGIKA

PETAK, 10 DECEMBAR 2004.G. U 18:00 SATI
USLOVI TIPA MALCEVA I TEORIJA MODELA

PETAK, 17. DECEMBAR 2004.G. U 18:00 SATI
REDUKOVANI PROIZVODI I ULTRAPROIZVODI

PETAK, 24. DECEMBAR 2004.G. U 18:00 SATI
JONSSONOVA LEMA I POCETAK BAKEROVE TEOREME

Time bi, uglavnom bili zaokruzeni rezultati iz klasicne Univerzalne algebre. U letnjem semestru bice prikazani neki rezultati moderne Univerzalne algebre.

Seminar nastavlja rad sredinom februara 2005.g

U Beogradu, 1.12.2004.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.