ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za decembar 2013.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 13.12.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Borisa Kuzeljevic, Matematicki institut SANU
MARTINOV MAKSIMUM

abstract: Nakon Cohenovog dokaza nezavisnosti kontinuum hipoteze iz 1963. godine uvedeno je nekoliko novih aksioma teorije skupova da bi se objasnili matematicki fenomeni koji se nisu mogli dokazati iz ZFC sistema aksioma. Najuspesnija novouvedena aksioma nazvana je Martinov maksimum, MM. Foreman, Magidor i Shelah su 1988. godine uveli MM i pokazali da ako je teorija ZFC konzistentna, onda je konzistentna i teorija ZFC+MM. Na predavanju dajemo pregled nekih poznatih posledica MM.
OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic