ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za decembar 2017.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 08.12.2017. U 16:15, Matematicki institut SANU, sala 301f
Nenad Morača, PMF Novi Sad
REVERZIBILNOST NEPOVEZANIH BINARNIH STRUKTURA
Rezime: Za relacijsku strukturu $\mathbb{X}$ reći ćemo da je reverzibilna akko je svaki bijektivni endomorfizam te strukture automorfizam. Za binarnu strukturu $\mathbb{X}$ to je ekvivalentno sledećem: kad god u strukturi $\mathbb{X}$ uklonimo konačan ili beskonačan broj ivica, za novodobijenu strukturu $\mathbb{X}$ imamo $\mathbb{X’}\not\cong\mathbb{X}$. U ovom radu daćemo nekoliko karakterizacija reverzibilnih nepovezanih binarnih struktura. Na primer, grubo govoreći, dokazaćemo kako je struktura s reverzibilnim komponentama reverzibilna akko se njene komponente ne mogu ”spojiti” kondenzacijama (bijektivnim homomorfizmima), i ako svaki $\mathbb{Z}$-niz kondenzacija izmedju različitih komponenata mora biti niz izomorfizama. Takodje, pokazaćemo kako su velike unije malih komponenata reverzibilne akko su male podunije reverzibilne. Takodje, daćemo ekvivalentne uslove za reverzibilnost u nekim specijalnim klasama struktura (kao npr. relacije ekvivalencije i disjunktne unije ordinala).
(zajednički rad sa Milošem Kurilićem)


PETAK, 15.12.2017. U 16:15, Matematicki institut SANU, sala 301f
Zoran Lučić, Matematički fakultet, Beograd
SADRŽAJ EUKLIDOVIH "ELEMENATA"


PETAK, 29.12.2017. U 14:15, Matematicki institut SANU, sala 301f
Stevo Todorčević, Slobodan Vujošević i drugi
Predstavljanje knjige Miloša Adžića i Koste Došena "Godel's Notre Dame Course"
Ovom prilikom će pored navedene knjige biti predstavljene još neke poznate i nepoznate publikacije Koste Došena.


OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodilac seminara Predrag Tanovic