ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za februar 2005

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2004/2005. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 04. februar 2005.G. U 16.15 SATI
Nema sastanka seminara


PETAK, 11. februar 2005.G. U 16.15 SATI
Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
JEDNA NEOBICNA ALGEBARSKA MREZA (A strange algebraic lattice)

Rezime: U okviru pokusaja resavanja problema Tarskog o konacnoj bazi za kvazivarijetete (Da li je za datu konacnu algebru odlucivo da ona generise kvazivarijetet sa konacnom bazom identiteta ili ne?) postalo je neophodno steci bolje razumevanje algebarskih meet-semidistributivnih mreza. Najnoviji primer R. McKenzey-a pokazuje da takve mreze ne moraju sadrzati netrivijalne meet-proste elemente, mada moraju sadrzati gust podskup (cak strogo) meet-nesvodljivih elemenata. Predavac ce pokusati da smesti ovaj rezultat u kontekst trenutnog stanja resavanja problema Tarskog i u grubim crtama opise ideju dokaza.

PETAK, 18. februar 2004.G. U 16.15 SATI
Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
KURS IZ MODERNE UNIVERZALNE ALGEBRE: DRUGI DEO
(A course in modern Universal Algebra: Second part)


Ovo je pocetak drugog dela Kursa koji je posvecen teoriji komutatora u kongruencijski modularnim varijetetima(bar tri predavanja), sto je jedna od najznacajnijih metoda moderne Univerzalne algebre.

PRVA TEMA: OSNOVNE OSOBINE KOMUTATORA (Basic properties of commutators)
Rezime: Predavanje je koncentrisano na tehnicke leme i razvoj aparature racuna s komutatorima u modularnim varijetetima.

PETAK, 25. februar 2005.G. U 16.15 SATI
Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
KURS IZ MODERNE UNIVERZALNE ALGEBRE: DRUGI DEO
(A course in modern Universal Algebra: Second part)


DRUGA TEMA: ABELOVE ALGEBRE (Abel's algebras)
Rezime: Prve zanimljive primene komutatora u modularnim varijetetima ukljucuje Teoremu Gumm-a i karakterizaciju Abelovih algebri.

Petak 04. mart 2005.G. U 16.15 SATI
Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
KURS IZ MODERNE UNIVERZALNE ALGEBRE: DRUGI DEO
(A course in modern Universal Algebra: Second part)


TRECA TEMA: NILPOTENTNE ALGEBRE (Nilpotent algebras)
Tehnika razvijena do ovog predavanja omogucuje nam da damo, izmedju ostalog, novu karakterizaciju modularnih varijeteta.

OBAVESTENJE:

RELEVANTNOST LOGIKE - KONFERENCIJA U SPOMEN ALEKSANDRU KRONU (1937-2000), BEOGRAD, 12 - 14 MAJ 2005

Seminar za Matematicku logiku Matematickog instituta SANU, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Drustvo za cistu i primenjenu logiku organizuju komemorativnu konferenciju povdom petogodisnjice smrti Aleksandra Krona, Profesora Filozofskog fakulteta i jednog od osnivaca i dugogodisnjeg rukovodioca ovog Seminara. Prijave na Konferenciju i rezimee (do 5 redova) treba slati do 15. aprila 2005.g. na adresu: rellog@mi.sanu.ac.yu .
Konferencijski komitet: Slavisa Presic, Zoran Markovic, Zarko Mijajlovic, Miodrag Kapetanovic, Milan Bozic, Slobodan Vujosevic, Djordje Vukomanovic, Kosta Dosen, Zivan Lazovic, Svetlana Knjazeva-Adamovic, Aleksandar Perovic, Milos Milosevic.

THE RELEVANCE OF LOGIC - CONFERENCE IN MEMORY OF ALEKSANDAR KRON (1937 - 2000), BELGRADE, 12 - 14 MAY 2005

The Logic Seminar of the Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, the Faculty of Philosophy of the University of Belgrade and the Society for Pure and Applied Logic will organize a conference with the title above to commemorate the fifth anniversary of the death of Aleksandar Kron. Submissions for the conference and abstracts (up to 5 lines) should be sent to: rellog@mi.sanu.ac.yu , before 15 April 2005.
Conference Committee: Slavisa Presic, Zoran Markovic, Zarko Mijajlovic, Miodrag Kapetanovic, Milan Bozic, Slobodan Vujosevic, Djordje Vukomanovic, Kosta Dosen, Zivan Lazovic, Svetlana Knjazeva-Adamovic, Aleksandar Perovic, Milos Milosevic.

U Beogradu, 8.02.2005.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.