ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za februar 2006

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2005/2006. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 17. februar 2006.G. U 16.15 SATI
Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
Veza izmedju univerzalne algebre i slozenosti izracunavanja
(A connection between Universal Algebra and Computational Complexity)


An important class of problems in Complexity Theory is called the Constraint Satisfaction problems (CSP), whose complexity is at worst NP-complete, and in certain cases can be in P. We shall review some results connecting the complexity of the CSP and the structural properties of a finite algebra corresponding to it. At the end of the lecture we shall briefly go over the latest results by G. Kun and another by Berman, Idziak, McKenzie, Valeriote and the speaker. The second seems to pinpoint a class of algebras for which $CSP$ will be in P.

PETAK, 24. februar 2006.G. U 16.15 SATI
Aleksandra Eric (Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Prsten kosih polinoma - neki zanimljivi i skoriji rezultati
(The ring of skew polinomials - some recent and interesting results)


Prsten kosih polinoma kao primer iz nekomutativne algebre. Slicnosti i razlike sa nekomutativnim prstenima. Prepoznavanje kosih polinoma kao matricnog prstena, veza pseudo-nula i orijentisanih grafova, kosi polinomi i dimenzija prostora re\v senja sistema diferencijalnih jednacina. Predavanje je zamisljeno kao doprinos resavanju logickog problema koji je postavio M. Kapetanovic: Sta je polinom u proizvoljnoj algebarskoj strukturi?

U Beogradu, 16.02.2006.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.